30/9312773susiladd@gmail.com

OKtatásunkról

Krisna-völgy területét 1993-ban vásárolták meg a bhakták. A falu és a közösség épülése és szervezése mellett párhuzamosan elkezdődött a gyerekek tanítása is. Kezdetben még csak pár gyermek volt, ők magántanulóként voltak beíratva a falusi iskolába. Bhakta tanárok foglalkoztak a gyerekekkel, ahol éppen volt hely (a képen is látható, hogy egy félig kész raktárban ülnek a gyerekek).

2002-ben épült meg az iskola épülete, onnantól kezdve itt folyt tovább a tanítás. 2009-ben államilag elismert, akkreditált intézmény lett a Srí Prahláda Általános Iskola, melyben a magyar nemzeti alaptanterv szerint  tanultak a gyerekek. 2014-ben az óvodát is akkreditáltuk. 

2016-ban magyar szabvány szerinti ökoiskola címmel tűntették ki az intézményt, valamint megépült a második iskolaépület. 2020-ban a magyar állam elfogadta az alternatív kerettantervet, amelyben 30%-ban saját védikus tantárgyakat taníthatunk. 2022-ben elkezdhettük a gimnáziumi képzést is, valamint akkreditált tehetségpont kitüntetést kaptunk. 

Jelenleg négy épületben folyik az oktatás: Egy óvodánk és három iskolaépületünk van, így lehetőség szerint a fiúknak és a lányoknak külön tudjuk megszervezni a foglalkozásokat.
Nagyon jó tapasztalataink vannak ezzel a megállapodással kapcsolatban. A fiúknak saját épületük van, ahol természetüknek megfelelően szabadon kifejezhetik magukat. Ezenkívül a lányok szabadon díszíthetik saját termeiket függönyökkel, szőnyegekkel, színes virágokkal és egyéb cukiságokkal anélkül, hogy szembe kelljen nézniük a fiúk ellenállásával 🙂

Az intézmény élén az intézményvezető és két osztályvezető (iskola, óvoda) áll, az ő munkájukat az iskolatitkár segíti.

Jelenleg 14 teljes idős tanár és óvónő, 3 óraadó és 3 gyógypedagógus tanít, valamint 3 technikai személyzet tartja rendben az épületeket.

Minden oktatónk szakképzett és okleveles tanár, de közülük nyolcan jelenleg is továbbtanulnak.
Egyedi tantervünk alapján a tanárok szakterületüknek megfelelő munkacsoportokban dolgoznak együtt annak érdekében, hogy diákjaink oktatása mindig naprakész, képességeinek és tehetségének leginkább megfelelő legyen.
Erős csapatot és mély baráti kapcsolatokat építettünk ki a tanárikarban. Az intézmény vezetői arra törekszenek, hogy ezt a köteléket folyamatosan erősítsék. Rendszeresen meghallgatják a tanárok tapasztalatát, véleményét és ötleteit. Rendszeresen közös punári-napokat szervezünk, és minden évben együtt énekelünk, túrázunk, és nevetünk az egyhetes csapatépítő elvonulásainkon Vadásán, az Őrség gyönyörű dombjain.

Kerettantervünk három fő részből áll: jellemfejlesztés, gyakorlati tevékenység, vagy varna képzés és tantárgycsoportok.

A jellemfejlesztéssel fő célunk olyan pozitív jellemvonások kialakítása, amelyek mind az egyén, mind a közösség építését, a kultúra szabályainak és gyakorlatainak megismerését, valamint annak az értékrendnek a kialakítását szolgálják, amelyen keresztül megértjük, kik vagyunk – mind személyként mind a közösség tagjaiként.

A tantárgycsoportokon keresztül a tanuló ismereteket szerez a világról, megérti, hogyan működik és mi a helyünk benne.

A tantárgyak tantárgycsoportokba vannak rendezve:

Kommunikáció (száhitja)

Magyar nyelvtan és irodalom
Digitális kultúra
Idegen nyelv 1. élő
Idegen nyelv 2.

Teremtéstudomány (bhautika-vijnana)

Matematika
Környezeti tanulmányok
Természettudomány
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz

Művészetek (Kala)

Zene
Vizuális művészet és kultúra
Dráma és színház
Technológia és design
Testnevelés
Egyházi ének (bhajan)

Vaisnava liturgia (Svadhyaya)

Vaisnava etikett
Védikus versek (sloka)
Védikus irodalom
Szanszkrit

A tanulók 9-12. évfolyamon választhatnak:
64 művészet
Védikus tűzszertartás (Jajnya)
Liturgia (puja)
Szanszkrit nyelv
Védikus imák (mantra)
Védikus tudományok

Társadalomtudomány (varnásrama dharma)

Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon és népismeret
Közösségi nevelés

A varna képzés, vagyis a tudásból és az emberi természetből fakadó gyakorlati tevékenység az a terület, ahol a tanulók különféle foglalkozásokkal találkoznak – más szóval: ahol a tudás találkozik a gyakorlati alkalmazással. A varna képzés során a diákok megismerik a Krisna-völgy osztályait és szolgáltatási területeit. A fiúknak általában az erdészet, a biokertészet és a goshala, vagyis a tehenészet a nagy kedvencük. A lányok szeretik a pujari osztályt, a Krisna-völgyi boltot és a Gurukulát. 

A diákok 10 éves koruktól elméleti és gyakorlati oktatásban is részesülnek az adott osztállyal kapcsolatban, 12 éves koruktól pedig már választhatják, hogy melyik tevékenységet szeretnének hosszabb távon kipróbálni.

Remek lehetőség ez arra, hogy fiatal koruktól kezdve kipróbálják rátermettségüket különböző, természetüknek és érdeklődésüknek megfelelő tevékenységekben. Ez a tapasztalat később a pályaválasztásban is segíti őket.

Ez a három fő terület együtt segít a diákoknak megtanulni, hogyan élhetnek és működhetnek együtt a közösségben és a világban.

Az akadémiai képzés mellett törekszünk arra, hogy tanulóink lelki gyakorlatát is biztosítsuk. A gyerekek a hét folyamán a templom délelőtti programjain vehetnek részt, egyszer mangala aratival, a többi napon reggel fél 6-tól.

A gurukula épületek mindegyikéhez tartozik egy oltár, amelyet minden reggel kijelölt tanulók díszítenek fel, az órák pedig a reggeli kirtan és ima után kezdődnek. Hetente egyszer mindannyian összegyűlünk a főépületben, hogy együtt japázzunk.

Az órarendbe épített vaisnava tantárgyak (puja, sloka, védikus irodalom stb.) mellett a gyerekek a projektheteken a vaisnava fesztiválokra készülnek, mélyebb ismereteket szereznek a szentírásokról, és gyakran meghívják Sri Govardhan Lalt a mini fesztiváljaikra.
Decemberben a karácsony előtt megrendezett Srila Prabhupada Maratonhoz is nagy izgalommal csatlakozhatnak.

A tanításhoz állami, alternatív, valamint saját tankönyveket is használunk. A speciális igényű gyermekek fejlesztését gyógypedagógus végzi. Igyekszünk minél színesebb módszereket használni a tanítás során, mint pl. projekt-módszerek, drámapedagógia, kalandnap. Nyári időszakban Dróna táborban túlélést tanulnak a fiúk, Draupadi táborban pedig az erényes feleség kötelességeivel ismerkednek a lányok.

A gyerekek közösségépítését, önszerveződését segíti elő a diákönkormányzat működése. Részt veszünk nemzetközi projektekben is, mint pl. az Erasmus pályázatok: Youth Exchange találkozókon megismerkednek más országok bhakta-fiataljaival. A yugala-sangam programban különféle lelki tevékenységeket, szolgálatokat szervezünk a fiataloknak.

A Gurukula honlapján keresztül értesítjük a szülőket az iskolai programokról, eseményekről, tanmenetekről, tantárgyi előrehaladásról, és várható dolgozatokról is. A diákok hozzáférnek házi feladatokhoz, tanulnivalókhoz, hangszergyakorló videókhoz és órarendjükhöz.

A negyedévente megjelenő Gurukula Krónikában beszámolunk az iskola főbb eseményeiről és érdekességekről.

A Gurukulának saját szabályrendszere van. A házirend rögzíti azokat az előírásokat, amiket elvárunk a gyerekektől és a családoktól. Csak gyakorló Krisna-hívő családok gyermekeit fogadjuk. Jelenleg színes a felhozatal: a magyar gyermekek mellett vannak külföldi anyanyelvű tanulók is. Akik nem beszélnek magyarul, azoknak az első évben biztosítunk intenzív magyar nyelvórákat, melyek segítségével hamar csatlakozni tudnak csoprotjuk tanóráihoz. Intézményünkben az oktatás jelenleg csak magyar nyelven folyik.

Nagyon büszkék vagyunk az oktatási rendszerünkre. Amennyire mi tudjuk, az ISKCON-ban egyedülállóan Magyarországon van lehetősége a Krisna-hívő családoknak arra, hogy az óvodától egészen a doktoriig az egyház intézményeiben taníttathassák a gyermekeiket.

A Srí Prahláda Gurukula honlapján található összes kép és videó az iskola tulajdona. Ezeket megosztani és sokszorosítani nem lehet.