30/9312773susiladd@gmail.com

Mridanga gyakorlás

Ki is az a Mridanga?
1. Te Re Khe Ta
2 -3. Te Re Ke Ta változatai
4. Tiki Taki Te Re Khe Ta
5. Tagigigi TeRe KheTA
6-7. Dei Ta kiki Ta Tak Ta KiKi Tak
8. Khi Khi Ni Gi Dha Ge Da Ge Da Dei
20. Dei-Ta-Te-Tak-Ta-Te

A Srí Prahláda Gurukula honlapján található összes kép és videó az iskola tulajdona. Ezeket megosztani és sokszorosítani nem lehet.